XV Sympozjum Sekcji Osteosyntezy PTOiTr
Osteosynteza w złamaniach patologicznych

22‒23 września 2017 r., Lublin
Hotel Mercure Lublin Centrum, Aleje Racławickie 12, 20-037 Lublin

Rejestracja

LUBLIN
22‒23 września 2017
Hotel Mercure
Lublin Centrum
Zarejestruj się

Streszczenia

Wyślij
Streszczenie Wyślij

Przewodniczący

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Mazurkiewicz (Lublin)

Członkowie

Dr n. med. Jacek Bendek (Warszawa)
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Bohatyrewicz (Szczecin)
Dr hab. n. med. Jarosław Czubak, prof. CMKP (Otwock)
Prof. dr hab. n. med. Szymon Dragan (Wrocław)
Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Dudkiewicz (Łódź)
Prof. dr hab. n. med. Julian Dutka (Kraków)
Dr hab. n. med. Krzysztof Gawęda (Lublin)
Dr hab. n. med. Jacek Gągała (Lublin)
Dr hab. n. med. Wojciech Glinkowski (Warszawa)
Dr n. med. Grzegorz Guzik (Brzozów)
Dr n. med. Andrzej Jasiński (Piekary Śląskie)
Prof. nadzw. dr hab. n. med. Bogdan Koczy (Piekary Śląskie)
Dr n. med. Jacek Kopacz (Lublin)
Prof. dr hab. n. med. Ireneusz Kotela (Warszawa)
Dr hab. n. med. Daniel Kotrych (Szczecin)
Prof. dr hab. n. med. Jacek Kruczyński (Poznań)
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kwiatkowski (Warszawa)
Dr n. med. Dariusz Larysz (Szczecin)
Prof. dr hab. n. med. Paweł Małdyk (Warszawa)
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Marczyński (Otwock)
Dr n. med. Jacek Markuszewski (Poznań)
Dr hab. n. med. Tomasz Mazurek, prof. GUMed (Gdańsk)
Dr n. med. Michał Mielnik (Piekary Śląskie)
Dr n. med. Iwona Morawik (Lublin)
Dr n. med. Łukasz Niedźwiedzki (Kraków)
Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Niedźwiedzki (Kraków)
Prof. dr hab. n. med. Stanisław Pomianowski (Otwock)
Dr n. med. Stanisław Rak (Otwock)
Prof. dr hab. n. med. Leszek Romanowski (Poznań)
Prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski (Warszawa)
Dr n. med. Magdalena Rychłowska-Pruszyńska (Warszawa)
Prof. dr hab. n. med. Jan Skowroński (Białystok)
Prof. dr hab. n. med. Sławomir Snela (Rzeszów)
Dr n. med. Tomasz Sorysz (Kraków)
Dr n. med. Jerzy Spindel (Piekary Śląskie)
Prof. dr hab. n. med. Marek Synder (Łódź)
Dr n. med. Jacek Sypniewski (Kraków)
Dr hab. n. med. Marta Tarczyńska (Lublin)
Prof. dr hab. n. med. Maciej Tęsiorowski (Zakopane)
Prof. dr hab. n. med. Edward Warda (Lublin)
Prof. dr hab. n. med. Daniel Zarzycki (Zakopane)