XV Sympozjum Sekcji Osteosyntezy PTOiTr
Osteosynteza w złamaniach patologicznych

22‒23 września 2017 r., Lublin
Hotel Mercure Lublin Centrum, Aleje Racławickie 12, 20-037 Lublin

Rejestracja

LUBLIN
22‒23 września 2017
Hotel Mercure
Lublin Centrum
Zarejestruj się

Streszczenia

Wyślij
Streszczenie Wyślij

Kontakt w sprawach naukowych:

SEKRETARIAT NAUKOWY

Katedra Ortopedii, Klinika Ortopedii i Traumatologii
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4
ul. K. Jaczewskiego 8
20-954 Lublin

tel. +48 81 724 45 10
faks: +48 81 724 45 11
e-mail: ortop@spsk4.lublin.pl

Przewodniczący Komitetu Naukowego

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Mazurkiewicz
e-mail: ortop@spsk4.lublin.pl


Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Dr hab. n. med. Krzysztof Gawęda
e-mail: krzylub@o2.pl


Kontakt ze sponsorami i wystawcami:

Za kontakt ze sponsorami oraz wystawcami 
odpowiedzialna jest firma

Medisfera Marcin Zabawa
ul. Kraszewskiego 85C/7
05-400 Otwock
tel. kom. 502 646 723 

e-mail: biuro@medisfera.pl