XV Sympozjum Sekcji Osteosyntezy PTOiTr
Osteosynteza w złamaniach patologicznych

22‒23 września 2017 r., Lublin
Hotel Mercure Lublin Centrum, Aleje Racławickie 12, 20-037 Lublin

Rejestracja

LUBLIN
22‒23 września 2017
Hotel Mercure
Lublin Centrum
Zarejestruj się

Streszczenia

Wyślij
Streszczenie Wyślij

Program

22.09.2017 (piątek)

10.00–17.50  Rejestracja uczestników

11.00–11.10  Powitanie uczestników – Krzysztof Gawęda 

11.10–11.20  Otwarcie Sympozjum – Tomasz Mazurkiewicz

11.20–11.40  Historia Sekcji Osteosyntezy PTOiTr – Tadeusz Niedźwiedzki

11.45–13.00    Sesja I
Przewodniczą: Tadeusz Niedźwiedzki, Leszek Romanowski, Mirosław Jabłoński

11.45–12.00  Diagnostyka złamań patologicznych – Edward Warda

12.00–12.15  Profilaktyka i leczenie złamań patologicznych w osteoporozie – Mirosław Jabłoński

12.15–12.30  Złamania patologiczne w nowotworach pierwotnych – Daniel Kotrych

12.30–12.45  Złamania patologiczne w przerzutach – Jacek Kopacz

12.45–13.00  Złamania w zapaleniach kości – Ireneusz Kotela

13.00–14.00    Sesja II 
Przewodniczą: Ireneusz Kotela, Edward Warda, Krzysztof Gawęda

13.00–13.15  Złamania w nowotworach łagodnych – Leszek Romanowski

13.15–13.30  Innowacje w osteosyntezie – Tadeusz Niedźwiedzki

13.30–13.45  
Profilaktyka złamań patologicznych panewek – Edward Warda

13.45–14.00  Dyskusja

14.00–15.00    Przerwa na obiad

15.00–16.20    Sesja III 
Przewodniczą: Jerzy Spindel, Daniel Kotrych, Jacek Kopacz

15.00–15.10  Trudności terapeutyczne w złamaniach atypowych kości udowej w materiale własnym – Tomasz Zakrzewski, Adam Chrobok, Jacek Matysiakiewicz, Patryk Tomasik, Tomasz Mrożek, Michał Fabian, Jerzy Spindel (Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich)

15.10–15.20  Złamanie bliższego końca kości udowej u pacjentki z chorobą marmurkowatą kości – opis przypadku – Adam Chrobok, Jakub Wąsik (Samodzielny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich)

15.20–15.30  
Złamania zmęczeniowe piszczeli na tle zmian zwyrodnieniowych kolana – sposoby leczenia na podstawie materiału Kliniki Ortopedii i Traumatologii w Lublinie – Tomasz Gieroba, Robert Węgłowski, Jacek Gągała, Paweł Polak (Klinika Ortopedii i Traumatologii UM w Lublinie)

15.30–15.40  
Złamania atypowe kości udowej w materiale Kliniki Ortopedii i Traumatologii CSK MSWiA w Warszawie – Piotr Modzelewski1, Jacek Lorkowski1, Paulina Marzec1, Ireneusz Kotela1,2 (1Klinika Ortopedii i Traumatologii CSK MSWiA w Warszawie, 2WL i NoZ UJK w Kielcach)

15.40–15.50  
Atypowe złamania podkrętarzowe i trzonu kości udowych u chorych leczonych bisfosfonianami – Krzysztof Koryszewski, Marta Karpik, Rafał Skowroński (Klinika Ortopedii i Traumatologii Uniwersytet Medyczny w Białymstoku)

15.50–16.00  
Osteointegracja implantów 3D w ortopedii onkologicznej – czy to w ogóle możliwe? – Daniel Kotrych (Klinika Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu, SPSK Nr 1 PUM w Szczecinie)

16.00–16.10  
Złamanie patologiczne u chorych na chrzęstniakomięsaka – Jacek Matysiakiewicz, Tomasz Mrożek, Jerzy Spindel, Adam Chrobok, Patryk Tomasik, Tomasz Zakrzewski, Michał Fabian, Grzegorz Prajsnar (Samodzielny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich)

16.10–16.20  Dyskusja

16.20–16.50    Przerwa na kawę

16.50–17.50    Sesja IV
Przewodniczą: Sławomir Snela, Magdalena Rychłowska-Pruszyńska

16.50–17.00  Złamania patologiczne u dzieci – Sławomir Snela (Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Dzieci, Uniwersytet Rzeszowski)

17.00–17.10  
Złamania patologiczne w pierwotnych guzach kości u dzieci – osteosynteza? – Magdalena Rychłowska-Pruszyńska (Instytut Matki i Dziecka, Warszawa)

17.10–17.20  
Wyniki leczenia złamań okołokrętarzowych leczonych gwoździem Gamma pokrytym warstwą węglową DLC i węglowo-krzemowo Si-DLC – doniesienie wstępne – Krzysztof Koryszewski1, Dorota Bociąga2, Rafał Skowroński1 (1Klinika Ortopedii i Traumatologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2Zakład Inżynierii Biomedycznej Materiałów Funkcjonalnych Instytut Inżynierii Materiałowej, Politechnika Łódzka)

17.20–17.30  
Ocena wpływu stosowania osocza bogatopłytkowego na przebudowę przeszczepów kostnych w stawach rzekomych przedramienia – Magdalena Pieniężna-Ćwirko (Klinika Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu CMKP, SPSK im. Prof. A. Grucy, Otwock)

17.30–17.40  
Taktyka leczenia torbieli samotnych kości – Edward Warda (Klinika Ortopedii i Traumatologii UM w Lublinie)

17.40–17.50  Dyskusja

18.00–18.20    Obrady okrągłego stołu

18.00   XII Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Instrumentariuszek Ortopedycznych – I TERMIN

18.20–19.10    Walne zgromadzenie członków Sekcji Osteosyntezy PTOiTr

18.30   XII Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Instrumentariuszek Ortopedycznych – II TERMIN

20.00               Kolacja

 

23.09.2017 (sobota)

9.00–10.30      Sesja V – Sesja pielęgniarska
Przewodniczą: Marta Tarczyńska, Iwona Morawik, Irena Figurska

9.00–9.10  Pacjent po operacji ortopedycznej – opieka pielęgniarska ze względu na rodzaj znieczulenia – Danuta Cybulak (Wojewódzki Konsultant w Dziedzinie Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki, Klinika Anestezjologii SPSK4 Lublin, UM Lublin)

9.10–9.20  
Hipotermia, normotermia – przyczyny, skutki, rokowania po zabiegach ortopedycznych – Iwona Morawik (SPSK4 Lublin, UM Lublin)

9.20–9.30  
Płynoterapia w okresie okołooperacyjnym – nowe wytyczne – Anna Szewczak (SPSK4 Lublin, UM Lublin)

9.30–9.40  
Rola pielęgniarki i rodziców w profilaktyce wrodzonej dysplazji stawu biodrowego – Anna Kruszyńska-Gdak (Klinika Ortopedii Dziecięcej, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie)

9.40–9.50  
Rola odżywienia w procesie gojenia ran pooperacyjnych – Marzena Kotus (Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii SPSK 1, Lublin, UM Lublin), Iwona Morawik (SPSK4 Lublin, UM Lublin)

9.50–10.00  
Leczenie rany przewlekłej – studium przypadku – Anna Szkamruk (Klinika Ortopedii i Traumatologii, SPSK 4, Lublin)

10.00–10.10  
Agresywny pacjent – aspekt prawny – Rafał Patryn (UM Lublin)

10.10–10.20  
Opieka pielęgniarska nad pacjentem po urazie kręgosłupa szyjnego – zapobieganie powikłaniom – Wiesława Kosz (Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, Lublin)

10.20–10.30  Dyskusja

10.30–11.00    Przerwa na kawę

11.00–12.30    Sesja VI
Przewodniczą: Krzysztof Kwiatkowski, Tomasz Mazurkiewicz

11.00–11.10  Leczenie złamań patologicznych w przerzutach do kości długich – Władysław Rogała, Paweł Andrzejewicz (Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, Lublin)

11
.10–11.20  Alternatywa zaopatrywania guzów i złamań patologicznych kości długich protezą poresekcyjną trzonów kości – Jerzy Spindel, Adam Chrobok, Tomasz Mrożek, Patryk Tomasik, Tomasz Zakrzewski, Jacek Matysiakiewicz, Michał Fabian (Samodzielny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich)

11
.20–11.30  Leczenie złamań patologicznych kręgów w przerzutach nowotworów – Paweł Andrzejewicz, Władysław Rogała (Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, Lublin)

11
.30–11.40  Przegląd zastosowania endoprotez resekcyjnych w zaopatrzeniu złamań patologicznych okolic przynasadowych kości w przerzutach nowotworowych – Jerzy Spindel, Adam Chrobok, Tomasz Mrożek, Patryk Tomasik, Jacek Matysiakiewicz, Tomasz Zakrzewski, Michał Fabian, Grzegorz Prajsner (Samodzielny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich)

11
.40–11.50  Stabilizacja złamań patologicznych i „zagrażających” trzonów kości długich – Artur Pepłoński, Jarosław Pawlik, Łukasz Chojecki, Marcin Wojtkowski, Krzysztof Kwiatkowski (Klinika Traumatologii i Ortopedii Wojskowego Instytutu Medycznego, Warszawa)

11
.50–12.00  Leczenie operacyjne zmian guzopodobnych i nowotworów łagodnych jako profilaktyka złamań patologicznych – Edward Warda (Klinika Ortopedii i Traumatologii UM w Lublinie)

12
.00–12.10  Złamania w torbielach kości u dzieci – Łukasz Matuszewski (Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Dziecięcej UM w Lublinie)

12
.10–12.20  Przydatność uszypułowanych przeszczepów kości w leczeniu opóźnionego zrostu złamań patologicznych – Edward Warda (Klinika Ortopedii i Traumatologii UM w Lublinie)

12
.20–12.30  Przypadek nieokreślonego typu raka nerki rozpoznanego po przebytych złamaniach patologicznych – Michał Żychliński1, Włodzimierz Żychliński2, Piotr Zawadzki1, Krzysztof Leśniewski-Kmak3, Piotr Siermontowski4 (1Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedii 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku, 2Zakład Podstaw Chirurgii i Urazu Wielonarządowego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, 3Pomorskie Centrum Onkologii, 4Zakład Medycyny Morskiej i Hiperbarycznej Wojskowego Instytutu Medycznego)

12.30–13.00    Podsumowanie i zakończenie Sympozjum