XV Sympozjum Sekcji Osteosyntezy PTOiTr
Osteosynteza w złamaniach patologicznych

22‒23 września 2017 r., Lublin
Hotel Mercure Lublin Centrum, Aleje Racławickie 12, 20-037 Lublin

Rejestracja

LUBLIN
22‒23 września 2017
Hotel Mercure
Lublin Centrum
Zarejestruj się

Streszczenia

Wyślij
Streszczenie Wyślij

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

w roku 2017 Sekcja Osteosyntezy PTOiTr rozpoczyna 31. rok swojej działalności. Analizując 30 lat działalności Sekcji ustaliliśmy, że wiodącym tematem naszego kolejnego Sympozjum będą zagadnienia, które dotychczas nie były poruszane na naszych zjazdach i sympozjach. Będą to zagadnienia osteosyntezy w złamaniach patologicznych.

Pragniemy poruszyć tematy związane nie tylko z leczeniem złamań w przebiegu chorób nowotworowych kości, ale również problemy dotyczące trudności w leczeniu złamań atypowych oraz złamań kości z czynnym lub przebytym procesem zapalnym w różnych lokalizacjach narządu ruchu.

Zarząd Sekcji Osteosyntezy PTOiTr powierzył organizację XV Sympozjum klinice lubelskiej kierowanej przez Pana Profesora Tomasza Mazurkiewicza, która ma największe doświadczenie w leczeniu wspomnianych wyżej chorób.

Jesienią 2016 roku w Lublinie odbył się XLI Zjazd Naukowy PTOiTr, którego wiodącym tematem były problemy zmian nowotworowych kości. Cieszył się on dużym zainteresowaniem, o czym świadczyła liczna frekwencja podczas wszystkich sesji naukowych poświęconych temu problemowi. Organizatorzy Zjazdu, zachęceni dobrymi ocenami uczestników oraz władz PTOiTr, podejmują się kolejnego wyzwania i ponownie zapraszają wszystkich Państwa do Lublina. Sympozjum odbędzie się w dniach 22 i 23 września 2017 roku. Ponieważ zaproponowana tematyka jest bardzo interesująca, a większość z nas z takimi problemami spotyka się na co dzień, zapraszamy i zachęcamy wszystkich Państwa do aktywnego udziału w Sympozjum.